Ydelse / Tilskud / Kursustilskud

Kursustilskud

Viborg Kommune yder tilskud til idrætslederes- og instruktørers deltagelse i kurser. Der ydes tilskud efter følgende retningslinier:
Der ydes tilskud til godkendte foreningers udgifter til uddannelse af egne ulønnede ledere og instruktører. Tilskuddet gives kun til foreninger og ikke enkeltpersoner
Ordningen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningernes udgifter til egne kurser
Ved egne kurser gives ikke tilskud til fortæring og lokaleudgifter
Der ydes tilskud til befordringsgodtgørelse, der er udbetalt af foreningen:
Enten: billigste tog- eller busbillet. 
Eller: kilometergodtgørelse (max. statens laveste takst), indlandske broafgifter og færgebilletter. 
Ved flere deltagre fra samme forening til samme kursus forudsættes samkørsel.
Tilskuddet pr. deltager pr. kursus kan højst udgøre kr. 4.000. 
Tilskuddet kan først udbetales, når kurset er afholdt (men du kan få en forhåndsgodkendelse) 
Kurser skal foregå i Danmark
Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra disse bestemmelser
Husk at anvende den rigtige ansøgningsblanket, som findes på Viborg Kommunes hjemmeside her.
Viborg Kommune yder tilskud til godkendte foreningers udgifter til uddannelse af egne ulønnede ledere og instruktører. Tilskuddet gives kun til foreninger og ikke enkeltpersoner. Du kan med fordel få en forhåndsgodkendelse af kurset hos Kultur & Service.
 
Husk at anvende den rigtige ansøgningsblanket.
 
Den finder du på Viborg Kommunes hjemmeside.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk