Ydelse / Tilskud / Lokaletilskud

Lokaletilskud

Viborg Kommune giver tilskud til haller, klublokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger hjemmehørende i Viborg Kommune til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800m2.

Har man spørgsmål vedr. ovenstående er man velkommen til at kontakte Dorte Jensen i sekretariatet.


Du kan finde de nødvendige skemaer her på folkeoplysningens hjemmeside.

 

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk