Maj

Deadlines
  
 
 
Særlig vigtige opgaver
  • Tilmelding af hold til efterårssæsonen              
    Hvilke hold kan foreningen stille med lige nu? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med som først antaget. Kontakt jeres specialforbund.  
 
  • Lokalefordelingsmøde (kommunen)       
    Hvilke lokaler ønsker foreningen at have? Er det selvejende haller skal foreningerne selv undersøge dette hos hallerne. 


  • Repræsentantskabsmøde hos Viborg Idrætsråd                                                   Mødet vil finde sted senest medio maj.Andre opgaver

 

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk