Maj

Deadlines
  
 
 
Særlige vigtige opgaver
 • Lokalefordelingsmøde (kommunen)       
  Hvilke lokaler ønsker foreningen at have? Er det selvejende haller skal foreningerne selv undersøge dette i hallen. 
 
 • Kontingent til udendørssæson      
  Tjek om medlemmerne har betalt deres kontingent til udendørssæsonen.

 

 • Gennemgang af foreningens forsikringer           
  Passer foreningens forsikringer til de nuværende behov og ønsker.
 
 • Repræsentantskabsmøde hos Viborg Idrætsråd                                                     Mødet vil finde sted senest medio maj.
 
 
 

Andre opgaver 

 • Sæsonevaluering                                       
  Hvordan er sæsonen gået - er der noget foreningen kan gøre anderledes i næste sæson. 
   
 • Planlægning af ny sæson             
  Hvilke aktiviteter skal foreningen have på i næste sæson? Er der noget jubilæum, ekstra stort stævne osv.
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk