Projekt / Foreningshåndbog / Sommer sæson / September

September

Deadlines
Særlige vigtige opgaver
 • Formænd/næstformænds netværksmøde med Viborg Idrætsråd  Erfaringsudveksling samt ny inspiration og viden på tværs af foreningerne.  
 
 • Indhentning af børneattester ved tilknytning af ny træner    
  Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her. 
   

Andre opgaver 

 

 • Modtagelse af nye medlemmer                 
  Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der noget specielt information, som de nyankomne skal have? 
 
 • Markedsføring ved opstart af ny sæson     
  Hvordan gør foreningen opmærksom på at den nye sæson starter op: Er det via sociale medier, foreningsblad, avisen eller andre måder.
  
 • Opdatering på tilmeldte hold            
  Kan foreningen stille med de hold, der er tilmeldt? Er der kommet nye hold til? Er der hold, som vi ikke kan stille med? 


Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk