Ydelse / Love / Moms og skat

Moms og skat

 

af muligheden for at blive momsfritaget. Og det er i første omgang
den enkelte forening, der selv skal vurdere, om den opfylder betingelserne
for at blive momsfritaget.
 
Se folderen: FRI FOR MOMS
 
 
Skatteforhold:
Efter selskabsskatteloven er foreninger kun skattepligtige af indtægter fra erhvervsmæssig
virksomhed. Dette gælder dog ikke, hvis indtægterne anvendes
eller henlægges til almennyttige eller almenvelgørende formål. Dette krav opfyldes
af idrætsforeninger og andre foreninger med fritidsaktiviteter som formål.
 
I folderen: Skat - skattemæssige forhold for idræts-foreninger, kan du se hvilke regler der gælder for netop din forening.
 
Er du i tvivl eller har du spørgsmål vedrørende moms eller skat, så kontakt Dorte Jensen i Sekretariatet.
Momsfritagelse
Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger har mulighed for at blive momsfritaget efter de nye regler. Indenfor idrætsområdet betragtes amatøridrætsarbejde som et almennyttigt formål. I forhold til idrætsverdenen betyder det, at idrætsforeninger og forbund kan være omfattet af fritagelsesbestemmelserne,hvis de beskæftiger sig med amatøridræt.
 
Det er frivilligt for den enkelte forening, om man vil benytte sig af muligheden for at blive momsfritaget. Og det er i første omgang den enkelte forening, der selv skal vurdere, om den opfylder betingelserne for at blive momsfritaget.
 
Se mere i folderen: FRI FOR MOMS

Skatteforhold
Efter selskabsskatteloven er foreninger kun skattepligtige af indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed. Dette gælder dog ikke, hvis indtægterne anvendes eller henlægges til almennyttige eller almenvelgørende formål. Dette krav opfyldes af idrætsforeninger og andre foreninger med fritidsaktiviteter som formål.
 
I folderen: Skat - skattemæssige forhold for idræts-foreninger, kan du se hvilke regler der gælder for netop din forening.

Er du i tvivl eller har du spørgsmål vedrørende moms eller skat, så kontakt Dorte Jensen i sekretariatet.

 

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk