Projekt / Foreningshåndbog / Vinter sæson / November

November

  Deadlines

 • Betaling af foreningsskat inden d.  20/11
  Har foreningen en erhvervsmæssig indkomst. Se en nærmere beskrivelse her.  Er foreningen almennyttig eller almenvelgørende, så skal der ikke betales foreningsskat.
    
  

Særlig vigtige opgaver  
 • Valg/genvalg/rekruttering af bestyrelsesmedlemmer                    
  Hvem genopstiller og hvem genopstiller ikke til bestyrelsen? Hvordan finder foreningen nye til bestyrelsen. 
 
 
 
Andre opgaver  
 • Gennemgang af foreningens vedtægter og værdier           
  Passer foreningens vedtægter til hvordan foreningen kører og skal køre. Det samme gælder værdierne. 
 
 • Sæsonevaluering                                       
  Hvordan er sæsonen gået - er der noget foreningen kan gøre anderledes i næste sæson. 

   
 • Planlægning af ny sæson             
  Hvilke aktiviteter skal foreningen have på i næste sæson? Er der noget jubilæum, ekstra stort stævne osv.

   
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk