Ydelse / Love / Offentliggørelse af billeder af børn

Offentliggørelse af billeder af børn

Hvis man som forening ønsker at offentliggøre billeder af børn og unge på sin hjemmeside eller i klubblade, må det som udgangspunkt kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt barn, eller dennes forældre afhængig af elevens alder.
 
Ved små børn anbefaler Viborg Idrætsråd, at man indhenter skriftlig samtykke fra forældrene. Hvis forældrene direkte modsætter sig offentliggørelse, må barnet aldrig genkendeligt optræde på billeder offentliggjort af klubben.
 
Ved større børn og unge fra 13-14 år og opefter, kan samtykket umiddelbart indhentes mundtligt hos barnet selv.
 
Hvis der skulle opstå tvivl om hvorvidt billeder af børn må offentliggøres er man velkommen til at kontakte Viborg Idrætsråd.
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk