Ydelse / Rabatfordele

Rabatfordele

Viborg Idrætsråds medlemsforeninger kan nyde godt af vore rabatordninger, som kan gøre det billligere og lettere at drive en forening.
Vi søger hele tiden af udvide vores rabatordninger til fordel for vores medlemmer.
Kontakt Dorte Jensen for mere information.
Viborg Idrætsråds medlemsforeninger kan nyde godt af vore rabatordninger, som kan gøre det billligere og lettere at drive en forening.Se menuen til venstre.
Vi søger hele tiden af udvide vores rabatordninger til fordel for vores medlemmer. Ved du hvor vi kan få rabat, så er du velkommen til at kontakte os.
 
Kontakt Dorte Jensen for mere information.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk