Ydelse / Regnskab og bogføring

Regnskab og bogføring

Slip for besværet

En af de største og samtidig mindst populære opgaver for foreningsledere er dem der handler om regnskab, bogføring og kontingentopkrævning.

Arbejdet med at skulle udskrive og sende girokort, holde styr på indbetalinger og rykkere er meget tidskrævende og til tider en indviklet opgave. Derfor ser man ofte at det er vanskeligt at besætte kassererposten i frivillige bestyrelser. 

Viborg Idrætsråd kan løse disse tidskrævende opgaver for medlemsforeningerne. Med os på sidelinien bliver opstilling af regnskab, bogføring og kontingentoplrævning til en nem og overkommelig opgave. Der er altid fuldt overblik over foreningens økonomi.

Regnskab og bogføring

Kasseren konterer blot bilagene og fremsender dem til Viborg Idrætsråd, som herefter står for bogføring og opstilling af det endelige regnskab.

Kontingentopkrævning

Kasseren skal blot meddele ind- og udmeldelser, hvorefter Viborg Idrætsråd klarer resten af proceduren med fremsending af girokort og eventuelle rykkerbreve. Viborg Idrætsråd kan til enhver tid fremsende opdaterede medlemslister til foreningen. 

Yderligere information

Kontakt Morten Konradsen på tlf:. 8662 5533 eller mail: konradsen@viborgidraetsraad.dk

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk