Projekt / Foreningshåndbog / Vinter sæson / September

September

Deadlines

 
 
 
Særlig vigtige opgaver
 • Netværksmøde for formænd/næstformænd i Viborg Idrætsråd    
  Erfaringsudveksling samt ny inspiration og viden på tværs af foreningerne. 
   
 • Indhentning af børneattester ved tilknytning af ny træner                  
  Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her. 
 
 
 

Andre opgaver 

 • Opdatering på tilmeldte hold 
  Kan foreningen stille med de hold, der er tilmeldt? Er der kommet nye hold til? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med? 

 • Modtagelse af nye medlemmer    
  Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der nogen speciel information, som de nyankomne skal have? 
   
 • Træner- og lederkurser          
  Se mere under de forskellige forbund
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk