Ydelse / Tilskud / Start og udviklingspulje

Start og udviklingspulje

Byrådet har afsat et beløb til en start og udviklingspulje. Puljen kan anvendes til følgende folkeoplysende formål:
 
Nye initiativer
Udviklingsarbejde
Enkeltstående projekter
Puljen kan desuden anvendes til særlige formål og situationer inden for folkeoplysningen. 
Puljen administreres af folkeoplysningsudvalget. Kontakt Morten Erfurth på Viborg Idrætsråds administration, hvis du vil vide mere.
 
Folkeoplysningsudvalget disponerer over en pulje til start og udvikling. Puljen kan anvendes til følgende folkeoplysende formål:
  • Nye initiativer
  • Udviklingsarbejde
  • Enkeltstående projekter

Du kan læse mere om hvem, hvad og hvordan her

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk