Kasserer

Deadlines: 

 • Medlemsregistrering til DIF og DGI  senest d. 31/1      
  Fra 2013 er medlemsregistreringen til DIF og DGI samlet et sted. Indberet her. 

   
 • Momsafregning ved en omsætning over 50.000 kr. senest d. 1/3  og 1/9              Om foreningen skal betale moms, afhænger af omsætningens størrelse, overskuddets anvendelse og om der foreligger konkurrencefordrejning ift. almindelige virksomheder. Læs mere her.
 
 • Betaling af foreningsskat inden d. 20/3 og 20/11
  Har foreningen en erhvervsmæssig indkomst. Se en nærmere beskrivelse her. Er foreningen almennyttig eller almenvelgørende, så skal der ikke betales foreningsskat.


 • Ansøgning til Nordea Fonden senest d. 1/4
  Nordea Fonden støtter foreningernes rejseaktiviteter - se mere her.
 
 • Medlemsindberetning til Viborg Idrætsråd inden d. 1/5        
  Medlemsforeningerne skal indberette deres medlemstal til Viborg Idrætsråd. Indberet her. 
 
 • Ansøgning om lokaletilskud inden d. 1/5
  Læs mere om lokaletilskud her. 
 
 • Ansøgning om aktivitetstilskud inden d. 1/5
  Foreningen kan ansøge om tilskud til medlemmer under 25 år. Tilskuddet ændres fra 2013. Læs mere her.
   
   
 • Ansøgning om kursustilskud hos kommunen        
  Der er løbende ansøgning hos kommunen. Se mere her.Særlige vigtige opgaver
 • Gennemgang af foreningens forsikringer      
  Passer foreningens forsikringer til de nuværende behov og ønsker.
 
 • Kontingent til udendørssæson/indendørssæson                                                         Tjek om medlemmerne har betalt deres kontingent til den kommende sæson.
 
 • Regnskabsstatus fra kassereren         
  En status hver halve år på, hvordan foreningens økonomi ser ud lige nu og hvad baggrunden er herfor.
 
 • Regnskabsafslutning
  Se regler om revision af regnskab her.
 
 
 
Særlige vigtige opgaver
 • Grønne regnskaber                
  Er foreningen interesseret i et grønt regnskab, så se mere her. 
   
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk