Om os / Udvalg

Udvalg

Viborg Idrætsråd er en paraplyorganisation, som har til formål at understøtte den lokale idræt og optimere samarbejdet mellem Viborg Kommune og idrætten. Bestyrelsen er organiseret i tre zoner: 
 
1. I politiske fora, hvor vi kan fremme foreningsidrætten i vores kommune.
2. I tidsbegrænsede arbejdsgrupper, hvor specifikke idrætspolitiske temaer behandles
3. I direkte kontakt med medlemsforeningerne (ca. 12 foreninger pr. bestyrelsesmedlem)
 
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk