Ydelse / Netværk / Fodboldnetværk

Fodboldnetværk

I samarbejde med DBU Jylland og Viborg Kommune afholder Viborg Idrætsråd årlige netværksmøder for fodboldklubberne i Viborg Kommune. Fra og med 2016 kan du finde referaterne på denne side. 
 
2016
 
 
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk