Formand

 

Deadlines
 • Ung Sportsmester indstilling til Viborg Idrætsråd senest d. 10/1        Arrangementet er for unge sportsmestre. Indstilling til Ung Sportsmester her.
 
 • Indstilling og hyldest af foreninger og ledere til Viborg Idrætsråd senest d. 1/3
  Hyldest af den viborgensiske idræt - se mere under hver enkelt kategori. 
                                                                                                                        


Særlige vigtige opgaver 
 • Indkaldelse til generalforsamlingen                                                                               Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 
 
 • Indhetning af børneattester ved tilknytning af ny træner                                          Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her.
 
 • Afholdelse af generalforsamling                                                                                         I foreningens vedtægter er der ofte en dagsorden for generalforsamlingen, samt regler for indkaldelse af medlemmer, mv. Se fx her.

 • Valg/genvalg/rekruttering af bestyrelsesmedlemmer                    
  Hvem genopstiller og hvem genopstiller ikke til bestyrelsen? Hvordan finder foreningen nye til bestyrelsen. 
   
   
 • Rekruttering af trænere                                                                                               Hvem vil fortsætte i næste sæson og hvem stopper? Hvordan finder foreningen nye trænere? 
 
 • Netværksmøde for formænd/næstformænd i Viborg Idrætsråd  Erfaringsudveksling samt ny inspiration og viden på tværs af foreningerne.
 

 

 Andre opgaver
 • Gennemgang af foreningens vedtægter og værdier           
  Passer foreningens vedtægter til hvordan foreningen kører og skal køre. Det samme gælder værdierne. 
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk