Januar

Deadines

 • Ung Sportsmester indstilling til Viborg Idrætsråd senest d. 10/1         Arrangementet er for unge sportsmestre. Indstilling til Ung Sportsmester her. 
         
 • Medlemsregistrering til DIF og DGI  senest d. 31/1                 
  Fra 2013 er medlemsregistreringen til DIF og DGI samlet et sted. Indberet her.Særlige vigtige opgaver 
 • Indhetning af børneattester ved tiltrædelse af ny træner                                            Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester Se mere her.         
 
 • Tilmelding af hold til forårssæson                                                               
  Hvilke hold kan foreningen stille med lige nu? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med som først antaget. Kontakt jeres specialforbund.
 
 • Valg/genvalg/rekruttering af bestyrelsesmedlemmer                    
  Hvem genopstiller og hvem genopstiller ikke til bestyrelsen? Hvordan finder foreningen nye til bestyrelsen. 
 
 • Kontigent til indendørssæson               
  Få tjekket om medlemmerne har betalt deres kontingent til idendørssæsonen.
Andre opgaver
 • Markedsføring ved opstart af ny sæson                      
  Hvordan gør foreningen opmærksom på at den nye sæson starter op: Er det via sociale medier, foreningsblad, avisen eller andre måder. 

 • Modtagelse af nye medlemmer                 
  Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der noget specielt information, som de nyankomne skal have? 
 
 • Træner- og lederkurser                                           
  Se mere under de forskellige forbund 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk